Fysiotherapie

 

Voor vele is fysiotherapie een bekend fenomeen. Indien er iets mankeert aan het bewegingsapparaat is een fysiotherapeut vaak in staat om door middel van een anamnese (vraaggesprek) en onderzoek een werkdiagnose vast te stellen. Vanuit deze werkdiagnose gaat de fysiotherapeut met u aan de slag om de oorzaak weg te nemen zodat u de mogelijkheid heeft om beter te worden. We maken gebruik van diverse behandelmethodes. Hierbij kunt u denken aan massage, oefentherapie, lichte manipulaties en behandeling met behulp van fysische apparatuur. Maar ook instructies voor uw werkplek, de instelhoogte van uw stoelen/computer thuis, etc.
Vaak zult u ook huiswerkoefeningen mee naar huis krijgen om uw herstelproces te versnellen. Het is belangrijk om deze oefeningen te doen voor een snel(ler) herstel. Een cliënt die bij ons komt kan vaak niet zonder ons, maar wij kunnen ook niet zonder de wil om te herstellen van de cliënt.

De anamnese is om een eerste inzicht te krijgen van de problematiek. Hierbij worden globale en specifiekere vragen gesteld. Daarna volgt het lichamelijk onderzoek om het plaatje te completeren. Aan de hand van de bevindingen zal een behandelplan en behandeldoel worden opgesteld samen met uw fysiotherapeut. Hiermee gaan we aan de slag en na een afgesproken tijd (meestal 4 behandelingen) wordt bekeken in hoeverre de doelstellingen voor deze vier behandelingen behaald zijn.

Een fysiotherapie behandeling zal in totaal ca. 25 minuten duren. Daarnaast gebruik ik 5 minuten om te rapporteren.
Een oedeemtherapiebehandeling duurt in het begin vaak 45 minuten en naar gelang de vorderingen kan de behandeltijd minder worden. Maar u kan en mag er altijd vanuit gaan dat de minimale behandeltijd 25 minuten is. Uitzonderingen daar gelaten.

Oedeemtherapie

Wat is nu precies oedeemtherapie?
Oedeemtherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Vaak wordt het manuele lymfedrainage genoemd.
Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (bv. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (bv. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (bv. zuurstof, koolzuurgas).Deze processen via het lichaamsvocht noemen we “de waterhuishouding”.

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.
Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.
De Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder is een zachte massagevorm en is op het gehele lichaam toepasbaar. Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnatie op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren.

De behandelbare klachten.

De Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Zo behandelen wij onder andere mensen met:

•Zwellingen (oedeem) ; bijv. lymfoedeem, zwellingen na een ongeval of na een operatie.
•Verstuikingen.
•Bloeduitstortingen.
•Spierpijnen en spierletsels.
•Dystrofieën.
•Reuma (ontstekingen)
•Slijtage.
•Klachten aan het zenuwstelsel ; bijv. M.S. , gezichtsverlamming, migraine.
•Klachten als gevolg van stress ; bijv. slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn, vruchtbaarheidproblemen.
•Keel-, neus-, en ooraandoeningen.
•Huidproblemen ; bijv. chronische eczeem, acné, littekens.
•Longaandoeningen ; bijv. chronische bronchitis, longemfyseem, astma.
•Bloedcirculatiestoornissen; bijv. glaucoom, etalageziekte, open wonden.
•Orgaanklachten ; bijv. de lever, de nieren (allergieën), de darmen (ziekte van Crohn), de milt.

© 2010 Vereniging Manuele Lymfdrainage ad modum Vodder

Reflexzonetherapie

Reflexzone therapie is een a-specifieke behandelwijze, wat wil zeggen dat niet de klacht of symptomen worden behandeld, maar de patiënt als eenheid, als geheel.

Uitgangspunt hierbij is dat o.a. op handen, voeten en oren zones liggen, die corresponderen met alle organen, klieren en andere delen van het lichaam. De reflexzones worden met duim en vingers bewerkt, met als gevolg een betere doorbloeding en zenuwinnervatie van het corresponderende lichaamsdeel. Het zelfherstellend vermogen van de mens wordt aangesproken en gestimuleerd.

Reflexzone therapie is geschikt voor jong en oud, werkt tevens preventief en kan uitstekend naast andere, reguliere en alternatieve behandelmethoden worden toegepast.

Reflexzone therapie kent geen negatieve bijwerkingen en bij deskundige toepassing ook geen contra-indicaties. Het kan voor een groot scala aan klachten worden ingezet, zoals bij baby’s met darmkrampjes, kinderen die (te) lang in bed plassen en kinderen met ADHD. Bij volwassenen met hoofdpijn, darmproblemen als chronische constipatie, bij chronische blaasontsteking, menstruatie problemen en bij gewrichtsproblemen – als arthritis – kan het verlichting geven.

Behandeling met reflexzonetherapie tijdens de zwangerschap maakt voor veel vrouwen die periode gemakkelijker.

Ouderen ervaren een behandeling meestal als zeer weldadig.

Het vermindert vaak de ongemakken die aan die leeftijd gebonden kunnen zijn.

Dit laatste geldt overigens niet alleen voor ouderen, maar voor mensen uit alle leeftijdsgroepen.

Massage

Wat zijn de doelstellingen van een massage?

De doelstellingen van een massage kunnen divers zijn. De 2 belangrijkste wil ik er uitpikken.

Ontspanning is een van de belangrijkste. In de huidge snelle wereld nemen de mensen vaak te weinig tijd om tot ontspanning te komen. Dit kan op den duur problemen veroorzaken in het lichaam. Niet alleen de spieren kunnen verstijven of pijn doen. Maar ook de organen kunnen in opstand komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een maagzweer. Door een ontspanningsmassage kunt u uw lichaam tot rust laten komen en juist in rust herstelt het lichaam. Dit is overigens niet alleen fysiek herstel, maar ook mentaal herstel. Uw hersenen krijgen ook een uur rust. Geen schermpjes, geen taken die gedaan moeten worden. Kortom, na de massage bent u weer een heel ander mens.

 

Daarnaast zijn er ook massages die ervoor zorgen dat afval- en opbouwstoffen sneller respectievelijk afgevoerd en aangevoerd worden. Dit zien we vaak terug bij sportmassages. De bekende verzuurde spieren loskneden. Hierdoor komen de afvalstoffen beter vrij en kunnen ze door de plaatselijke opwarming sneller afgevoerd worden. En daar onlosmakelijk mee verbonden worden ook de opbouwstoffen sneller aangevoerd.

 

Beide massage duren ongeveer een  uur. U bepaalt zelf welke lichaamsdelen gemasseerd worden. Door de zorgverzekeraar worden deze massages niet gezien als medisch, maar als luxe. Derhalve kunt u de factuur van deze massages niet indienen bij uw zorgverzekeraar.