Verzekerd voor fysiotherapie

Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie, dan kunt u in uw vergoedingenoverzicht teruglezen of er sprake is van volledige dekking of dat er een maximum zit aan de vergoeding. Veel zorgverzekeringen vergoeden fysiotherapie, maar dat is zeker niet altijd het geval.

Natura polis

Heeft u een natura polis, dan wordt de rekening door ons ingediend bij uw verzekeraar. Indien u uw vergoedingsbudget niet hebt overschreden zal u niets hoeven te betalen. Komt u hierboven zal u òf aan uw verzekering moeten betalen òf u krijgt een rekening van ons.

Restitutie polis

Heeft u een restitutie polis, dan ontvangt u altijd van ons een rekening. U betaalt het verschuldigde bedrag aan ons en u kunt daarna uw rekening indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van de polisvoorwaarden krijgt u dan geheel of gedeeltelijk uw betaalde factuur van uw verzekering terug.

Niet verzekerd?

Indien u niet verzekerd bent gelden de volgende tarieven per 01-02-2023:

Massage/oefentherapie € 37,50
Toeslag aan huis behandeling € 17,00
Screening € 12,00
Intake en onderzoek na screening € 37,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,50
Fysiotherapeutisch consult eenmalig (algemeen) € 57,50
Oedeemtherapie € 50,00
Instructie ouders € 31,00
Reflexzonetherapie € 50,00

In het bovenstaande geval krijgt u de rekening thuis gestuurd. U kunt deze dan niet declareren bij uw zorgverzekeraar. U kunt deze wel gebruiken voor uw belastingaangifte als mogelijke aftrekpost.

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF.

Op deze tarieven is geen BTW van toepassing.

Tarieven en voorwaarden per 01-02-2023.

Verzekerd voor Alternatieve Geneeswijzen

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kan u geheel of gedeeltelijk de behandeling vergoed krijgen. Omdat dit per verzekering verschilt wil ik u graag doorverwijzen naar de site van de VNRT. Onder het kopje clienten -> vergoedingen kunt u zien wat u vergoed krijgt. U kunt ook hier  klikken. De verzekeraars die u ziet op deze link vergoeden de behandelingen geheel of gedeeltelijk afhankelijk van uw aanvullende polis.

U betaalt per behandeling contant of via de bank, de factuur krijgt u toegezonden per mail. Deze kunt u dan doorsturen naar uw verzekering conform de regels die uw verzekeraar daaraan stelt.

U dient bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Indien u dit niet doet zijn wij genoodzaakt de behandeling te declareren bij de verzekering of in het geval van een restitutiepolis krijgt u een factuur toegestuurd.

Overige tarieven

Sport-/ontspanningsmassage € 65,00